ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
เรื่อง การเลื่อนการรับสมัครและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
กำหนดการรับสมัคร (เพิ่มเติม)
กำหนดการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
กำหนดการมอบตัว นร. นศ.
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
โปรดติดตามรายละเอียดดังกล่าว
ในเพจเฟซบุ๊ก วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ในระหว่างช่วงวันที่ 24 มีนาคม - 12 เมษายน 2563
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม(สายด่วน)
ได้ที่หมายเลข 085-009-3826 เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. เท่านั้น)

joomla facebook