ประกาศจากงานประชาสัมพันธ์
นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2
ติดต่อรับรูปถ่าย รับประกาศนียบัตร
ที่งานประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

joomla facebook