แจ้งข่าว การปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกงาน(ภาคฤดูร้อน)
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา08.00น.-12.00น.
ปฐมนิเทศเสร็จรับซองใบส่งตัวฝึกงานได้ที่ อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ โดยเอาใบเสร็จค่าลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกงานมาแสดงเพื่อรับซอง
หมายเหตุ ลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกงานได้ตั้งแต่วันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาคนใดไม่ลงทะเบียนจะไม่ได้รับซอง
อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ สร้อยสังวาลย์

joomla facebook