ประกาศการรับสมัคร นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2563

-------------ลิ้งค์รับสมัครเรียนระดับ ปวช.------------
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfg001FR7utwTAkdd…/viewform
-------------ลิ้งค์รับสมัครเรียนระดับ ปวส.------------
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeYy6X4kHbmDU0i4h…/viewform
หรือสแกนผ่าน QR CODE 👇👇
(ข้อมูลโดย #งานทะเบียน เผยแพร่โดย #งานศูนย์ข้อมูลฯ)

  

  

 

joomla facebook