ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
- เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563
(รับจากผู้จบ ม.3 เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.)

หมายเหตุ ผู้ที่ได้มีรายชื่อตามประกาศ รอติดตามข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องในการมอบตัว ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา และวันเปิดภาคเรียน ตามลำดับต่อไป

ประกาศการรับสมัคร นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2563

-------------ลิ้งค์รับสมัครเรียนระดับ ปวช.------------
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfg001FR7utwTAkdd…/viewform
-------------ลิ้งค์รับสมัครเรียนระดับ ปวส.------------
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeYy6X4kHbmDU0i4h…/viewform
หรือสแกนผ่าน QR CODE 👇👇
(ข้อมูลโดย #งานทะเบียน เผยแพร่โดย #งานศูนย์ข้อมูลฯ)

  

  

 

joomla facebook