อุปกรณ์กีฬามวยไทย

อุปกรณ์มวยไทย เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกซ้อมและจัดการแข่งขันมีมากมายหลายชนิด นับตั้งแต่อุปกรณ์เล็ก ๆ จนถึงอุปกรณ์ขนาดใหญ่มีราคาแพง เช่น เวทีมวย เป็นต้น แต่ที่สำคัญและมีความจำเป็นมีดังนี้

การบำรุงรักษาอุปกรณ์กีฬามวย

เมื่อฝึกซ้อมเสร็จแล้วให้ผึ่งแดดให้แห้ง แล้วเก็บม้วนให้เรียบร้อยง่ายต่อการใช้ครั้งต่อไป