สื่อการสอนแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ติดต่อ ผู้พัฒนาเว็บไซต์

นายนที ปัชชาเขียว
อาคาร 5 ชั้น3-4 เลขที่ 3 ถนนวัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2793914