ติดต่อเรา

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตั้งอยู่ที่ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี อาคาร 5 ชั้น 3-4 
เลขที่ 3 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์. 042-221538

E-mail : vichaiThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Website : http://it.udontech.ac.th

facebook : ITUDTC